ca es
Blog

EIT Evaluation Tool

26/07/2021

EIT Urban Mobility és una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), en la qual des del 2019 treballen per fomentar canvis positius en la forma en què les persones es mouen per les ciutats, amb l'objectiu de convertir-les en llocs més habitables.

 

A Perception hem creat una eina interna, Evaluation Tool, per unificar i digitalitzar en una mateixa plataforma les propostes que reben de diferents empreses sobre propostes que EIT llença al mercat i així agilitzar el procés d'avaluació, i poder tenir un criteri de qualitat. Amb aquesta nova eina deixen enrere la metodologia menys àgil que utilitzaven anteriorment.

Com funciona Evaluation Tool?

Per entendre com funciona la plataforma Evaluation Tool hem d'entendre els tres perfils d'usuari que existeix.

  • Evaluator: són aquells perfils de persones que avaluen i analitzen les propostes.

  • Rapporteur: són els responsables de fer la valoració final de les propostes.

  • Quality Control and Audit: realitzen una avaluació de tot el procés de valoració i també són els responsables de controlar que tot segueixi els tempos establerts.

Cada tipus d'usuari accedeix a la plataforma per executar les seves tasques assignades i tenen un temps destinat per a això, que determinen els responsables. Passat aquest temps, no es poden fer més avaluacions. Això permet que tots els equips dedicats a avaluar propostes compten amb el mateix marge de temps i, així, tenir més rigor de cara a les auditories d'aquestes avaluacions.

Amb aquesta nova eina l'equip d’EIT Urban Mobility realitza totes les avaluacions íntegrament des d'una mateixa plataforma, cosa que permet una valoració segura de les propostes.


Per crear Evaluation Tool s'ha utilitzat tecnologia symfony i DDD.

Archivado en: Proyectos

Boletín electrónico

Actualidad, ideas y consejos prácticos sobre nuevas tecnologías e internet.